همراه همیشگی

همراه همیشگیمحصول جدید دماوند  که درب آن به راحتی و تنها با یک دست باز می‌شود تا شما بتوانید در هر موقعیتی که هستید به راحتی آبی گوارا بنوشید و شادآب شوید.

منبع: سایت دوستداران آب معدنی دماوند